ბრტყელი საყელურები

  • Flat Washers

    ბრტყელი საყელურები

    ბრტყელ საყელურებს იყენებენ კაკლის ან საკინძვის თავის ტარების ზედაპირის გასაზრდელად და ამრიგად, მჭიდის ძალას ავრცელებენ უფრო დიდ ფართობზე. ისინი შეიძლება სასარგებლო იყოს რბილ მასალებთან და არაგაბარიტული ან არარეგულარული ფორმის ხვრელებთან მუშაობისას.