კლასის 4.8 / 8.8 შავი დაჟანგვის ექვსკუთხა ჭანჭიკები