4.8 / 8.8 კლასის თუთია მოოქროვილი ჰექსოსის ჭანჭიკები