ექვსკუთხა ჭანჭიკები

  • Hex bolt

    Hex bolt

    Hex ჭანჭიკები გამოიყენება ორი ან მეტი ნაწილის შესაკრავად, რათა შეიქმნას შეკრება, ან იმიტომ, რომ ის არ შეიძლება წარმოიქმნას როგორც ცალკეული ნაწილი, ან შენარჩუნების და შეკეთების დემონტაჟის საშუალებას იძლევა. Hex ჭანჭიკები ძირითადად გამოიყენება სარემონტო და სამშენებლო სამუშაოებში. მათ აქვთ ექვსკუთხა თავი და აქვთ მანქანათა ძაფები მყარი და უხეში გატარებისთვის.